TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân Hàng Vietcombank

Số tài khoản : 0071000618372

Người thụ hưởng : HOÀNG NGỌC SƠN

Nội dung : Mua dich vu robot chung khoan My

Ngân Hàng Techcombank

Số tài khoản : 19026809413012

Người thụ hưởng : HOÀNG NGỌC SƠN

Nội dung : Mua dich vu robot chung khoan My

Á Châu – ACB

Số tài khoản : 80241089

Người thụ hưởng : HOÀNG NGỌC SƠN

Nội dung : Mua dich vu robot chung khoan My

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB)

Số tài khoản : 670704060082065

Người thụ hưởng : HOÀNG NGỌC SƠN

Nội dung : Mua dich vu robot chung khoan My

Paypal

Số tài khoản : sondautungoaite@gmail.com

Người thụ hưởng : HOANG NGOC SON

Nội dung : Mua dich vu robot chung khoan My

Paypal

Số tài khoản : sondautungoaite@gmail.com

Người thụ hưởng : HOANG NGOC SON

Nội dung : Mua dich vu robot chung khoan My